cz en

Vdechujeme plastu nový život

Zpracováváme plastový odpad, který dále recyklujeme a vyrábíme z něj kvalitní fasádní profily.

RETEK úvodní obrázek

Vdechujeme plastu nový život

Zpracováváme plastový odpad, který dále recyklujeme a vyrábíme z něj kvalitní fasádní profily.

Hero image
Foto výsledku

Výsledné výrobky

Plastové profily

V portfoliu produktů vyráběných ve vlastním výrobním zázemí společnosti RETEK jsou především PVC profily k fasádním systémům ETICS, příslušenství ke střechám, elektroinstalační lišty a další profilované komponenty pro stavebnictví.

Plastový regranulát

Výstupem regranulačních linek je homogenizovaný plastový regranulát. Do plastové drti jsou přidávána aditiva s cílem zlepšit užitné i zpracovatelské vlastnosti. Jedná se o kvalitní výstupní materiál vytvořený z plastového odpadu, který je určen pro další zpracování.

Primární regranulát

Pro splnění především estetických požadavků na některé výrobky lze nový výrobek vytvořit pouze z čistého regranulátu. Společnost RETEK si pro tyto účely vyrábí z primárních surovin čistý primární regranulát.

Plastové drtě

Pro účely dalšího zpracování ve vlastním procesu nebo pro potřeby zákazníků provádíme drcení plastových odpadů na požadované frakce a separaci drtí pro splnění potřebné čistoty a homogenity výstupní suroviny.

Výsledný výrobek
Výsledný výrobek

Proces přeměny plastového odpadu

Proces přeměny plastového odpadu
Svezeme plastový odpad
Vytvoříme plastovou drť
Drť finálně dočistíme
(proces regranulace)
Vzniká plastový regranulát
Regranulát použijeme pro další výrobu

Proces přeměny plastového odpadu

Proces přeměny plastového odpadu
Svezeme plastový odpad
Vytvoříme plastovou drť
Drť finálně dočistíme
(proces regranulace)
Proces přeměny plastového odpadu
Vzniká plastový regranulát
Regranulát použijeme pro další výrobu

Proces přeměny plastového odpadu

Proces přeměny plastového odpadu
Svezeme plastový odpad
Vytvoříme plastovou drť
Drť finálně dočistíme
(proces regranulace)
Vzniká plastový regranulát
Regranulát použijeme pro další výrobu

O nás

O nás

Společnost RETEK s.r.o. se zabývá výrobou a dodávkou plastových a kovových profilů, příslušenství pro vnější zateplovací systémy ETICS, systémy suché stavby, sádrokartonové konstrukce a systémy vnějších a vnitřních omítek.

Firma se zaměřuje i na zpracování technického plastového odpadu a jeho následnou recyklaci. Jedná se například o odpad ze stavebního průmyslu, odpad vznikající při rekonstrukcích a výstavbě domů, použité trubky, plastové střešní krytiny, elektrické žlaby, použitá plastová okna, různé odpady z výrobního průmyslu a další, které by jinak končily na skládkách či ve spalovnách.

Výrobek

Díky výrobní technologii je společnost RETEK s.r.o. schopna důkladně separovat velké množství nečistot (hlína, oleje, kovy, papír ad.), které se nacházejí v plastových odpadech. Výstupem recyklačních a regranulačních linek je tudíž homogenizovaná drť a regranulát o čistotě až 99 %, tzn. obsahující jen zanedbatelné stopy jiných materiálů.

Tento kvalitní výstupní materiál vytvořený z plastového odpadu je určen pro další zpracování, ať už jako vstup pro výrobu, či jako náhrada primární suroviny. Znovuvyužití plastového odpadu je ohleduplnější k životnímu prostředí a přispívá k jeho udržitelnosti. Kvalita výrobků z regranulátu je shodná s kvalitou výrobků z primárních surovin a příjemnou výhodou je i jejich cena, která se od jiných výrobků neliší.

O nás

O nás

Společnost RETEK s.r.o. se zabývá výrobou a dodávkou plastových a kovových profilů, příslušenství pro vnější zateplovací systémy ETICS, systémy suché stavby, sádrokartonové konstrukce a systémy vnějších a vnitřních omítek.

Firma se zaměřuje i na zpracování technického plastového odpadu a jeho následnou recyklaci. Jedná se například o odpad ze stavebního průmyslu, odpad vznikající při rekonstrukcích a výstavbě domů, použité trubky, plastové střešní krytiny, elektrické žlaby, použitá plastová okna, různé odpady z výrobního průmyslu a další, které by jinak končily na skládkách či ve spalovnách.

Výrobek

Díky výrobní technologii je společnost RETEK s.r.o. schopna důkladně separovat velké množství nečistot (hlína, oleje, kovy, papír ad.), které se nacházejí v plastových odpadech. Výstupem recyklačních a regranulačních linek je tudíž homogenizovaná drť a regranulát o čistotě až 99 %, tzn. obsahující jen zanedbatelné stopy jiných materiálů.

Tento kvalitní výstupní materiál vytvořený z plastového odpadu je určen pro další zpracování, ať už jako vstup pro výrobu, či jako náhrada primární suroviny. Znovuvyužití plastového odpadu je ohleduplnější k životnímu prostředí a přispívá k jeho udržitelnosti. Kvalita výrobků z regranulátu je shodná s kvalitou výrobků z primárních surovin a příjemnou výhodou je i jejich cena, která se od jiných výrobků neliší.

Katalog produktů

Společnost RETEK s.r.o. se zabývá výrobou a dodávkou plastových a kovových profilů, příslušenství pro vnější zateplovací systémy ETICS, systémy suché stavby, sádrokartonové konstrukce a systémy vnějších a vnitřních omítek.

Katalog RETEK

Kontakt

Sídlo společnosti RETEK s.r.o.
RETEK s.r.o.
IČO: 25963805
DIČ: CZ699000797
Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10 - Malešice
Obchod odd.: +420 704 686 210
Produkt odd.: +420 775 734 007
info@retek.cz

Výroba
U Nádraží 140
751 21 Prosenice
+420 704 686 327
+420 704 686 265

Mapa

Kontakt

Sídlo společnosti RETEK s.r.o.
RETEK s.r.o.
IČO: 25963805
DIČ: CZ699000797
Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10 - Malešice
Obchod odd.: +420 704 686 210
Produkt odd.: +420 775 734 007
info@retek.cz

Výroba
U Nádraží 140
751 21 Prosenice
+420 704 686 327
+420 704 686 265

Mapa

Kontakt

Sídlo společnosti RETEK s.r.o.
RETEK s.r.o.
IČO: 25963805
DIČ: CZ699000797
Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10 - Malešice
Obchod odd.: +420 704 686 210
Produkt odd.: +420 775 734 007
info@retek.cz

Výroba
U Nádraží 140
751 21 Prosenice
+420 704 686 327
+420 704 686 265

Mapa